پرداخت هوشمند

دریافت و پرداخت با حفظ فاصله

ویروس کرونا در ایران همه چیز از شهر ووهان چین شروع شد. نوع جدیدی از ویروس کرونا با نام علمی Coronaviruses که شامل خانواده بزرگی از ویروس ها و زیرمجموعه ی کروناویریده که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری‌های شدیدتری مثل سارس، مرس و…